Obsługa prawna firm, spółek i osób w Katowicach - asiw.pl

Dodano: 2022/05/16

Opis oferty


Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy (ASIW) świadczy wsparcie prawne, skierowane dla różnorodnych podmiotów gospodarczych. Z kompleksowej pomocy prawnej mogą bowiem skorzystać: spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, podmioty sektora publicznego, a także polskie i międzynarodowe podmioty gospodarcze. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy jest zlokalizowana w Katowicach.